×

*Estimeret pris

Indholdet på taxapriser.dk er tænkt som generel pris information og kan på ingen måde sidestilles med faktuelle priser.

Prisberegningen tager ikke højde for trafiksituationen og tager derfor ikke højde for bl.a. ventetakst, når der holdes stille ved afhentningsadressen eller i trafikken (ved trafiklys, kødannelse, osv.). Desuden beregnes ofte et tillæg for cykler, samt bagage som anbringes uden for vognen.

>>læs mere